W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Pytania i wskazówki

11. Czy jeśli spełniam kryteria ubiegania się o stypendium to znaczy, że je otrzymam?

Spełnianie kryteriów ubiegania się o stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem.

12. Co to jest Indywidualny program rozwoju edukacyjnego ucznia?

To indywidualny program związany z rozwijaniem edukacyjnych uzdolnień i zainteresowań ucznia, przygotowany w części I przez ucznia we współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym, a w części II przez ucznia we współpracy z nauczycielem – opiekunem stypendysty, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również we współpracy z rodzicem ucznia lub opiekunem prawnym. Cele, działania, rezultaty i wydatki zaplanowane w II części IPREU muszą być bezpośrednio i ściśle związane z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

13. Czy jeśli widnieje na liście wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne to oznacza, że otrzymałem/am stypendium?

Figurowanie na Liście Wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne nie oznacza, że uczeń otrzymał stypendium. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyłoni z listy wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne uczniów, którzy otrzymali najwięcej punktów za swoje osiągnięcia edukacyjne oraz przyzna im stypendia.

14. Kiedy i gdzie zostanie zamieszczona lista stypendystów?

Rankingowa Lista stypendystów, zawierająca numery ID, zostanie zamieszczona na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie przyznania stypendiów. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przesłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 10 Regulaminu, informację doręcza się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

15. Jakie kroki muszę podjąć po uzyskaniu informacji o otrzymaniu stypendium?


•             zarejestrować na stronie internetowej Umowę stypendialną i dane uczestnika projektu

•             przesłać do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 3 egzemplarze Umowy stypendialnej oraz 1 egzemplarz danych uczestnika projektu.

•             poinformować dyrektora szkoły o przyznanym stypendium oraz poprosić o wyznaczenie nauczyciela, który będzie sprawował opiekę dydaktyczną nad stypendystą.

•             przemyśleć z wyznaczonym nauczycielem, opiekunem rozwój edukacyjny zaplanowany za otrzymane stypendium i zarejestrować na stronie projektu II cz. IPREU, a po jego      zaakceptowaniu przesłać wersję papierową do odpowiedniego wydziału MSCDN.

16. Jak poprawnie wypełnić umowę stypendialną oraz dane uczestnika projektu?

Po zalogowaniu na konto stypendysty, należy wybrać opcję ,,umowa stypendialna i dane uczestnika projektu”, uzupełnić dane dotyczące rachunku bankowego oraz cztery krótkie pytania. Po wprowadzeniu danych zapisać umowę. Po zapisaniu umowy na koncie Stypendysty pojawią się ww. dokumenty w wersji do wydruku.

17. Ile dni będzie trwać rejestracja umów stypendialnych?

Stypendysta, a jeśli jest niepełnoletni wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium rejestruje w systemie umowę stypendialną w terminie wskazanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. 

18. Gdzie i kiedy należy dostarczyć papierową wersję umowy stypendialnej?

Trzy egzemplarze umowy stypendialnej oraz jeden egzemplarz dokumentu dane uczestnika projektu podpisane we właściwych miejscach, Wnioskodawca przesyła niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Departament, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Umowa stypendialna –Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych.

19. Ile będzie wynosiło stypendium przyznane w roku szkolnym 2023/2024?

Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie nie mniej niż 7000,00 zł i będzie wypłacone w jednej transzy.

20. Kiedy zostaną wypłacone stypendia?

Wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy w II/III kwartale 2024 r.