W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Pytania i wskazówki

1. Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium w ramach Projektu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

♦  jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 nie przekracza kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

♦  w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy/otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

♦  w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego z wyłączeniem szkół dla dorosłych, zlokalizowanych na obszarze RMR lub RWS;

♦  zadeklaruje realizację IPREU;

♦  uzyskał średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;

♦  uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,0.

2. Jak wygląda system ubiegania się o stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium należy założyć konto na stronie projektowej pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl  Następnie przy jego użyciu zarejestrować w systemie wniosek o przyznanie stypendium oraz pozostałe dokumenty. Po zarejestrowaniu należy je wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

3. Szkolne przedmioty ogólne rozwijające kompetencje kluczowe - jakie to przedmioty?

Przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski, które mogą być ujęte na świadectwie ukończenia klasy/szkoły. 

4. Ile dni będzie trwać rejestracja wniosków?

Rejestracja wniosków oraz dokumentów na stronie internetowej rozpocznie się w terminie wskazanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu i potrwa 8 dni kalendarzowych.

5. Jaki jest czas na dostarczenie papierowej wersji dokumentów aplikacyjnych o stypendium?

Wnioskodawca przekazuje Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rejestracji internetowej. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

6. Gdzie należy dostarczyć papierową wersję dokumentów aplikacyjnych o stypendium?

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych.”

7. Czy uczniowie, którzy są zameldowani poza obszarem Województwa Mazowieckiego , a uczęszczają do szkoły na terenie Mazowsza mogą ubiegać się o stypendium?

Tak, aby ubiegać się o stypendium w projekcie Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych nie trzeba być zameldowanym na terenie województwa Mazowieckiego. Konieczne jest pobieranie nauki w szkole na terenie województwa Mazowieckiego.

8. Czy kolejność rejestracji wniosków o przyznanie stypendium ma znaczenie?

Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów na rankingowej Liście stypendystów, z jednakową liczbą punktów przyjmuje się wagi, zgodnie z hierarchią ważności na podstawie § 4 ust. 8, między innymi pkt 8 kolejność rejestracji na stronie internetowej.

9. Czy uczniowie technikum mogą ubiegać się o stypendium w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka?

Nie, ten projekt jest skierowany tylko do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

10. Jaki jest cel udzielania stypendiów dla uczniów uzdolnionych?

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.