logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Szanowni Państwo,

Na Waszych kontach na stronie projektowej pojawiła się informacja dotycząca umowy oraz terminu wypłaty I transzy stypendium.
Prosimy o zalogowanie oraz zapoznanie się z jej treścią.

Marcin Pawlak
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Grudzień 2018
PonWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Szanowni Państwo,

Dnia 24 października br. mija termin zgłoszenia II części IPREU na stronie internetowej projektu. Niezłożenie w tym terminie II części IPREU będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych IPREU przez pracowników MSCDN oraz UM. Prosimy o logowanie się na kontach i sprawdzanie statusu zgłoszonego IPREU. Do dnia 7 grudnia 2018 r. IPREU zostaną zatwierdzone przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Wydruk zatwierdzonej wersji II części IPREU, zawierający pieczątkę szkoły oraz wymagane podpisy, oraz dokument "Dane uczestnika projektu", należy dostarczyć do Wydziałów MSCDN do dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Rankingowa Lista stypendystów w roku szkolnym 2018.2019

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego  
w dniu 2 października 2018 r. uchwałą nr 1545/379/18 zatwierdził
Rankingową Listę stypendystów w roku szkolnym 2018/2019
w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
(Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020)

Uczniowie, których wnioski znajdują się na liście począwszy od liczby porządkowej 1 do 476 mają przyznane stypendium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2018/2019, uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani, we współpracy z nauczycielem – opiekunem, przydzielonym przez Dyrektora szkoły, zgłosić na stronie internetowej II część IPREU oraz wypełnić dokument „Dane uczestnika projektu” w dniach: 4 – 24 października 2018 r. Zgłoszenie II części IPREU w terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. Niezłożenie w wyznaczonym terminie II części IPREU będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.

Lista

 

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie 

Listy

UWAGA!!! 

Szanowni Państwo,

w rezultacie przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną oceny formalnej
i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019 powstały: 

  1. Rankingowa Lista uczniów ubiegających się o stypendium, których wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne
  2. Wykaz uczniów, których wnioski odrzucono

Informacje o liczbie przyznanych punktów bądź przyczynie odrzucenia wniosku znajdą Państwo na koncie Wnioskodawcy po zalogowaniu do systemu.  

Marcin Pawlak

/-/

Przewodniczący Komisji Stypendialnej


Logotypy