logo

Pomocne wskazówki dla stypendystów

1. Instrukcja postępowania po przyznaniu stypendium  tutaj

2. Jak wypełnić Umowę stypendialną  tutaj

3. Jak wypełnić Dane uczestnika projektu tutaj

4. Jak wypełnić II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia tutaj

Kalendarz