logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Zgłaszanie Sprawozdań okresowych z realizacji IPREU

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie od 12 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. należy zgłosić na stronie internetowej Sprawozdanie okresowe z realizacji IPREU za okres od 1 wrzesnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Należy w nim odzwierciedlić postępy w realizacji IPREU oraz poniesione wydatki.

W związku z prowadzeniem przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dalej Departament) monitoringu, zwracam się z prośbą o elektroniczne wypełnienie krótkiej ankiety zawartej w formularzu Sprawozdania. Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi. Państwa wskazówki są bardzo cenne dla realizacji projektu.

Zgłoszone sprawozdania będą podlegać weryfikacji prowadzonej przez pracowników Departamentu. Po zaakceptowaniu Sprawpozdania przez Departament, na kontach Wnioskodawców pojawi się możliwość wydruku dokumentu. Prosimy o jego wydrukowanie oraz podpisanie przez wszystkie wskazane osoby oraz niezwłoczne przekazanie do właściwego Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można dostarczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID, imię, nazwisko i adres stypendysty oraz dopisek "Sprawozdanie" i "Mazowiecki program styupendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka".

 

Marcin Pawlak
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Marzec 2019
PonWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Szanowni Państwo,

Na Waszych kontach na stronie projektowej pojawiła się informacja dotycząca umowy oraz terminu wypłaty I transzy stypendium.
Prosimy o zalogowanie oraz zapoznanie się z jej treścią.

Marcin Pawlak
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Rankingowa Lista stypendystów w roku szkolnym 2018.2019

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego  
w dniu 2 października 2018 r. uchwałą nr 1545/379/18 zatwierdził
Rankingową Listę stypendystów w roku szkolnym 2018/2019
w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
(Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020)

Uczniowie, których wnioski znajdują się na liście począwszy od liczby porządkowej 1 do 476 mają przyznane stypendium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2018/2019, uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani, we współpracy z nauczycielem – opiekunem, przydzielonym przez Dyrektora szkoły, zgłosić na stronie internetowej II część IPREU oraz wypełnić dokument „Dane uczestnika projektu” w dniach: 4 – 24 października 2018 r. Zgłoszenie II części IPREU w terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. Niezłożenie w wyznaczonym terminie II części IPREU będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.

Lista

 

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie 

Szanowni Państwo,

Dnia 24 października br. mija termin zgłoszenia II części IPREU na stronie internetowej projektu. Niezłożenie w tym terminie II części IPREU będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych IPREU przez pracowników MSCDN oraz UM. Prosimy o logowanie się na kontach i sprawdzanie statusu zgłoszonego IPREU. Do dnia 7 grudnia 2018 r. IPREU zostaną zatwierdzone przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Wydruk zatwierdzonej wersji II części IPREU, zawierający pieczątkę szkoły oraz wymagane podpisy, oraz dokument "Dane uczestnika projektu", należy dostarczyć do Wydziałów MSCDN do dnia 21 grudnia 2018 r.

 


Logotypy