logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Rankingowa Lista stypendystów w roku szkolnym 2018.2019

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego  
w dniu 2 października 2018 r. uchwałą nr 1545/379/18 zatwierdził
Rankingową Listę stypendystów w roku szkolnym 2018/2019
w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
(Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020)

Uczniowie, których wnioski znajdują się na liście począwszy od liczby porządkowej 1 do 476 mają przyznane stypendium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2018/2019, uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani, we współpracy z nauczycielem – opiekunem, przydzielonym przez Dyrektora szkoły, zgłosić na stronie internetowej II część IPREU oraz wypełnić dokument „Dane uczestnika projektu” w dniach: 4 – 24 października 2018 r. Zgłoszenie II części IPREU w terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie. Niezłożenie w wyznaczonym terminie II części IPREU będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.

Lista

 

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie 

Październik 2018
PonWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Listy

UWAGA!!! 

Szanowni Państwo,

w rezultacie przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną oceny formalnej
i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019 powstały: 

  1. Rankingowa Lista uczniów ubiegających się o stypendium, których wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne
  2. Wykaz uczniów, których wnioski odrzucono

Informacje o liczbie przyznanych punktów bądź przyczynie odrzucenia wniosku znajdą Państwo na koncie Wnioskodawcy po zalogowaniu do systemu.  

Marcin Pawlak

/-/

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Weryfikacja wniosków

Szanowni Państwo,

złożone wnioski o przyznanie stypendium są aktualnie przygotowywane do oceny formalnej i merytorycznej. Oceni je Komisja stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rankingowa Lista uczniów ubiegajacych się o stypendium, których wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne oraz wykaz uczniów, których wnioski odrzucono będą dostępne na stronie internetowej projektu we wrześniu br.

Rankingowa Lista Stypendystów zostanie zamieszczona na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiegio - przewidywany termin to II połowa września/I połowa października br.

Prosimy o śledzenie strony internetowej projektu w tym zakresie.

 

Ostatnie dni naboru wniosków

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o kończącym się naborze wniosków do IV edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019.

10 lipca 2018 r. o godzinie 16:00 mija termin przesłania/złożenia zarejestrowanych w systemie wniosków wraz z załącznikami.
O dotrzymaniu terminu – decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Miejsce składania dokumentów:

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3,
03-472 Warszawa

Biuro podawcze na parterze

w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00

 


Logotypy