W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Ważne komunikaty

Rejestracja II części Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lipca 2024 r. została uruchomiona możliwość elektronicznej rejestracji II części Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji pobierających naukę w VII i VIII klasach szkoły podstawowej oraz liceach ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach projektów Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych, realizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego, w roku szkolnym 2023/2024, stypendium należy przeznaczyć na wydatki związane z realizacją II części IPREU.

Rejestracja II cz. IPREU będzie możliwa po zalogowaniu się na konto na internetowej stronie projektu i wybraniu zakładki „IPREU cz. II”. Rejestracji należy dokonać w terminie do dnia 26 lipca 2024 r. do godz. 23:59. Po zarejestrowaniu w systemie II cz. IPREU zostanie on udostępniony do elektronicznej weryfikacji pracownikom Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W przypadku zgłoszenia uwag dokument zostanie zwrócony w systemie na konto stypendysty do korekty i opatrzony stosownym komentarzem. Proszę o jego uwzględnienie i korektę dokumentu zgodnie z sugestiami. Po akceptacji  wersji elektronicznej II cz. IPREU przez MSCDN zostanie on przesłany do weryfikacji pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W przypadku zgłoszenia uwag, sytuacja wygląda analogicznie.

 Po ostatecznym zaakceptowaniu elektronicznej wersji II cz. IPREU przez UMWM na koncie stypendysty pojawi się możliwość wydruku dokumentu. O terminie dostarczenia papierowej wersji II cz. IPREU do właściwego wydziału MSCDN zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. W związku z koniecznością złożenia podpisu nauczyciela-opiekuna na zatwierdzonej przez UMWM wersji II cz. IPREU, informuję że będzie on wymagany dopiero na przełomie sierpnia i września br. Proszę o śledzenie strony internetowej projektu w oczekiwaniu na kolejne komunikaty.

                                                                                                                             

                                                                                                                                Dawid Kalkowski

                                                                                               Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

                                                                                         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                                                                                                                  16 lipca 2024 r.

Rankingowe Listy Stypendystów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji pobierających naukę w VII i VIII klasach szkoły podstawowej oraz liceach ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych”, realizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) w roku szkolnym 2023/2024, Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził w dniu 11 czerwca 2024 roku rankingową Listę stypendystów odrębnie dla obszaru RMR i RWS. 

Poniżej wspomniane Listy:

1.       Rankingowa Lista stypendystów w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych” realizowanego na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Uczniowie, którym przyznano pomoc stypendialną znajdują się na pozycji od numeru 1 do 285. Uczniowie znajdujący się na pozycji od numeru 286 stanowią listę rezerwową.

2.       Rankingowa Lista stypendystów w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych” realizowanego na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. Uczniowie, którym przyznano pomoc stypendialną znajdują się na pozycji od numeru 1 do 182. Uczniowie znajdujący się na pozycji od numeru 183 stanowią listę rezerwową.

Pomoc stypendialna została przyznana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej i decyzja o ich przydzieleniu jest ostateczna.

Uczniowie, którym przyznano pomoc stypendialną zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu na stronie internetowej projektu w terminie od 13 do 19 czerwca 2024 roku oraz przesłanie kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu) w terminie do 26 czerwca 2024 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: nr ID, obszar RMR lub RWS nadane podczas rejestracji wniosku oraz nazwę projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych. 

Dokumenty można także złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Jeżeli powyższe czynności nie zostaną dokonane w ww. terminach, zgodnie z zapisami Regulaminu, pomoc stypendialną otrzyma kolejny uczeń z właściwej dla RMR lub RWS rankingowej Listy rezerwowej stypendystów.

                                                                                                                   

                                                                                                                 Dawid Kalkowski 

                                                                                  Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

                                                                             Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                                                                                             12 czerwca 2024 roku