W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Rozpoczęcie naboru wniosków stypendialnych

Szanowni Państwo,

 W dniu 13 lutego 2024 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych w roku szkolnym 2023/2024

 Etapy naboru:

I. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 13 lutego godziny 14:00 do 21 lutego 2024 r. godziny 23:59.

II. Przesłanie podpisanej papierowej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 6 marca 2024 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,00. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,00;
 • przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 nie przekracza kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dochód członka rodziny ucznia oznacza przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przypadający na członka rodziny ucznia, w tym ucznia, uzyskany w 2022 roku.
  Aby ubiegać się o stypendium należy:
 • założyć konto na stronie internetowej
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek o przyznanie stypendium 

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego programu rozwoju edukacyjnego ucznia

- oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

 • Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 bądź uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły lub notariusza.
 • Dokumenty potwierdzające uzyskanie miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 w wysokości nie przekraczającej kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (patrz  Regulamin programu § 7 ust. 2 pkt. 4). 

  Dokumenty należy przesłać listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID, obszar RWS lub RMR nadany podczas rejestracji wniosku oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych” na adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, (parter), w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00. 

  Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu dostępnym w zakładce Dokumenty. 

  Zapraszam do aplikowania o stypendium

   

                                                                                                                          Dawid Kalkowski

                                                                                     Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

                                                                                 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                                                                                                       13 lutego 2024 roku

   Wytworzył: Wioletta Kielak
Data wytworzenia: 13.02.2024
Data opublikowania: 13.02.2024 13:33
Ostatnio zaktualizował: Wioletta Kielak
Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024 09:56
Liczba wyświetleń: 2138