logo
facio333.png

Zakończenie prac Komisji Stypendialnej

 Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić liczbę przyznanych punktów lub przyczynę odrzucenia wniosku należy zalogować się na konto.

W kolejnym etapie konkursu spośród wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne zostanie wyłonionych 476 stypendystów z najlepszymi wynikami edukacyjnymi. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie projektu w terminie późniejszym po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

Zachęcam do śledzenia strony

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Warszawa, 6 listopada 2020 r.

project

Kalendarz